Privacy- en cookiebeleid

De verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens is Peter-Paul Hoddenbagh, handelend onder Pavé, gevestigd aan de Braamlaan 6A in Ermelo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32087795.

Contactgegevens:
Braamlaan 6A, 3852 CL Ermelo
Telefoon +31 (0)6 483 485 81
www.pave.nl
info@pave.nl

Persoonsgegevens die Pavé verwerkt
Pavé verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten van Pavé en/of omdat u deze zelf aan Pavé verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Pavé verwerkt:
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Pavé verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De website van Pavé heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Pavé kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Pavé zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@pave.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Pavé verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Pavé analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Pavé bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op uw verzoek kunnen uw gegevens verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Pavé deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kunnen hierdoor gebruikt worden voor het leveren van goederen direct vanaf de leverancier waar Pavé een opdracht heeft neergelegd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Pavé gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@pave.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Pavé zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Na identificatie zal de kopie van uw identiteitsbewijs worden vernietigd.

Pavé wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pavé neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pave.nl